Hippo Reizen

Busreizen én Reisbureau

0227 591604De leukste reizen voor een vriendelijke prijs

Bescherming van uw persoonsgegevens

    Deel deze pagina:

Graag informeren wij u over de manier waarop Reisbureau HIPPO BV omgaat met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens was t/m 24 mei 2018 geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet hielp de privacy van burgers te beschermen en gold ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. M.i.v. 25 mei 2018 wordt dit geregeld door de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en in het Engels GDPR (General Data Protection Regulation).
 

Middels het aanvragen en ontvangen van onze brochures, als u actief via onze websites reageert maar ook als u een reservering maakt, worden uw gegevens gebruikt om te reageren op uw verzoek. De door u verstrekte gegevens worden ook opgenomen in het klantenbestand van Reisbureau HIPPO BV. Indien u gegevens van andere personen aan ons verstrekt - bijvoorbeeld voor een boeking - , dan wordt u geacht hiervoor toestemming van hen te hebben verkregen. De persoonlijke gegevens die u verstrekt aan Reisbureau Hippo BV, worden verwerkt in overeenstemming met ons privacy beleid. We zullen uw toestemming verkrijgen voor het verwerken, wanneer dat nodig voor het goed uitvoeren opdracht. We kunnen persoonlijke gegevens van u delen met onze leveranciers, agenten, luchtvaartmaatschappijen, visa-diensten en andere voor de reis/accommodatie noodzakelijke instanties en adminstratieve verwerkingen, inclusief die buiten de EU. Er zullen passende juridische en technische waarborgen worden gebruikt wanneer wij dat doen. Wij bewaren deze persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking van de reisovereenkomst en verdere adminstratieve afhandeling (een klein aantal persoonlijke gegevens (NAWTE gegevens = naam, adres, woonplaats, telefoonno. en emailadres) worden, alléén met uw toestemming, tijdelijk bewaard op een klantenkaart voor gebruik bij evt. toekomstige reisovereenkomsten). Indien u, na afloop van uw reis, alsnog wenst dat al uw persoonlijke gegevens direct worden verwijderd, neem dan direct contact met ons op, schriftelijk of per email. 

Wij gebruiken uw NAWTE-gegevens om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van de producten en diensten van Reisbureau HIPPO BV en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Alle gegevens die door Reisbureau HIPPO BV worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Reisbureau HIPPO BV geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam op die computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

U heeft steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u schriftelijk contact opnemen met Reisbureau HIPPO BV, Elftstraat 13, 1777 CG Hippolytushoef of een e-mail sturen naar reisbureau@hipporeizen.nl

Reisbureau HIPPO BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen en aanvullingen op de hoogte bent. 
De volledige, acutele Privacy Policy is op te vragen bij reisbureau Hippo.

Cookies

Reisbureau HIPPO BV maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij o.a. verschillende opvragingen van pagina's van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze reizen zo goed mogelijk beleeft. Bekijk onze cookieverklaring en privacybeleid voor meer informatie.